Hot Student Stories
top-5-grammar-and-spelling-checkers-to-rock-in-2019

Manuel l quezon at ang mga batas na kanyang pinatupad?

Whitney Matthews

in Schools

follow
followin
1 answer
1 view

1 answer


Jodi Brooks on June 22, 2019

- Kalayaang bumoto in mahalal ang mga kababaihan ! - payne - aldrich law na nagpababa ng buwis !Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang program sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan sa lupa. Ngunit pinanatili lamang ang nito umiiral na kaayusang panlipunan. -Ipinatupad ni Pangulong Quezon ang Commonwealth Act (CA) 103 hinggil sa pagtatayo ng Court of Industrial Relations in ipinatupad ang binding arbitration bilang pangunahing pamamaraan sa paglutas ng mga isyung pampagawaan. Nilikha rin niya ang CA 213 na nagbigay ng proteksiyong legal sa mga lehitimong unyon. -Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang program sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan sa lupa. Ngunit pinanatili lamang ang nito umiiral na kaayusang panlipunan. -Ipinatupad ni Quezon ang Eight-hour labor Law dahil sa problem sa paggawa sa lupa. Ipinatupad rin niya ang Minimum Wage Law. Pinaunlad or Quezon ang pambansang security sa tulong ng National Defense Act. Naipatupad rin ang Payne-Aldrich Law na nagpababa ng ating buwis.


Add you answer