Hot Student Stories
top-5-grammar-and-spelling-checkers-to-rock-in-2019

Ano ang kahalagahan ng pag-aaral sa ekonomiks?

Melissa Norris

in Homework Help

follow
followin
1 answer
0 views

1 answer


Zach Chandler on January 12, 2020

1. Matututuhan mo ang tamang desisyon sa tamang sitwasyon. 2.Malalaman mo ang kahalagahan ng pagtupad at pagganap sa tungkulin ng isang indibidwal sapagkat sa ating kamay nakasalalay ang pag-unlad ng ekonomiya 3. Ekonomiks at ang lilinang sa kaisipan ng mga kabataan ukol sa pang-araw araw na nagaganap sa buhay ng tao at kung paano naapektuhan ang pamumuhay ng sa mga tao pangyayari sa ating lipunan. 4. Ang kaisipang pangkabuhayan , pampulitika in pangmoralidad ay ipinaliliwanag ng ekonomiks na makatutulong sa paglinang ng wastong arid and semi-arid, gawi in kilos ng tao sa lipunan.


Add you answer